Costa (BELUX) Privacyverklaring

Status: augustus 2020

Costa Limited (‘Costa’, ‘wij/we’,‘ons/onze’) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt. Wij respecteren uw gegevens en uw privacy is belangrijk voor ons.

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe deze worden gebruikt. Daarnaast wordt in deze verklaring uitgelegd welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de verwerking door Costa. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte ‘Uw rechten’ van deze verklaring.

Het adres van Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR

 1. Overzicht van uw rechten en hoe wij uw gegevens gebruiken

 2. Informatie die we over u verzamelen

 3. Informatie die wij ontvangen van derden

 4. Hoe we gegevens gebruiken en de rechtsgrondslag

 5. Delen van gegevens

 6. Internationale doorgifte

 7. Cookies en vergelijkbare technologieën

 8. Bewaren van gegevens

 9. Uw rechten

 10. Contactgegevens

 11. Welke Costa-entiteit is verantwoordelijk?


1. Overzicht van uw rechten en hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw gegevens om onze producten en diensten te leveren en verbeteren, onder andere voor marketing, onderzoek, feedback en vragen en voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden. Wij gebruiken uw gegevens ook wanneer u deelneemt aan wedstrijden of prijsuitreikingen die wij organiseren.

Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij gebruiken uw gegevens om criminaliteit, zoals fraude, te voorkomen en op te sporen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een deel van de verwerking door Costa. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte ‘Uw
rechten
’ van deze verklaring.

Onze websites en app maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de functionaliteit te verbeteren, u te herkennen en uw ervaring te personaliseren. U kunt cookies weigeren en blokkeren in uw browserinstellingen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Costa maakt deel uit van de bedrijven van de Coca-Cola Group. Zie het gedeelte ‘Delen van gegevens’ hieronder voor informatie over hoe persoonsgegevens worden gedeeld met de Coca-Cola Group.

2. Informatie die we van u verzamelen

Wij verzamelen informatie wanneer u iets koopt of gebruikmaakt van onze diensten. Dit omvat het gebruik van onze websites of wanneer u met ons communiceert.

In het bijzonder:

 • We bewaren informatie die u ons direct geeft, zoals contactgegevens, waaronder naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en opmerkingen of feedback.

 • Als u onze websites bezoekt, kunnen onze cookies en vergelijkbare technologieën uw IP-adres en locatie vastleggen en registreren hoe u de site of app gebruikt om deze en uw gebruikerservaring te verbeteren, waar uw browserinstellingen of toestemming dit toelaten, maar we zullen waar nodig uw toestemming vragen en/of u hierover informeren in ons Cookiebeleid.

 • Als u online informatie over ons plaatst of feedback geeft, houden we dat bij.

 • Als u rechtstreeks contact met ons opneemt en een klacht indient, feedback geeft of een vergoeding ontvangt, zullen wij alle details en gerelateerde informatie (inclusief informatie die u aan ons verstrekt), zoals e-mails en brieven, bewaren.

 • Bent u een zakelijke klant van Costa Express-machines en geen consument, dan is de verantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens Coca-Cola European Partners. Als u als zakelijke klant, of uw personeel, meer wilt weten over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, kunt u hun privacyverklaring lezen op: https://nl.coca-cola.be/privacybeleid.3. Informatie die we ontvangen van derden

Wij ontvangen uw informatie van andere mensen/organisaties in bepaalde omstandigheden. Dit kan gebeuren wanneer:

Leden van de Coca-Cola Group kunnen ons helpen bij het beheren van een aantal van onze klantenservices voor Costa-producten en ons voorzien van informatie die u aan hen verstrekt. Als u vragen heeft over onze diensten of producten, zullen deze in eerste instantie worden behandeld door een Customer Interaction Center (‘CIC’). Zij kunnen uw vraag later escaleren en uw persoonsgegevens met ons delen als de vraag gecompliceerd van aard is (zie artikel 5 voor meer informatie). Wilt u meer informatie over het CIC, raadpleeg dan artikel 5 om te zien hoe u contact met ons kunt opnemen.

4. Hoe we gegevens gebruiken en de rechtsgrondlag

Wij mogen uw gegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben, zoals:

 • Om een contract met u uit te voeren;

 • Als het ons gerechtvaardigd belang is;

 • Wanneer u ermee instemt; of

 • Om aan de wet te voldoen.

Er is sprake van een gerechtvaardigd belang wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw gegevens te gebruiken. Dit houdt in dat we beoordelen wanneer we onze gerechtvaardigde belangen kunnen aanwenden. Voor meer informatie over deze beoordeling kunt u contact opnemen met costadpo@costacoffee.com.

Hieronder wordt beschreven hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken en op welke rechtsgrondslag we dit baseren. Hier vertellen we u ook wat onze gerechtvaardigde belangen zijn.

Wanneer u iets van ons koopt, gebruiken we uw gegevens om ons contract met u uit te voeren.

We gebruiken informatie om met u te communiceren, uw identiteit te controleren, uw betaling te ontvangen en producten en diensten te leveren.

We gebruiken uw gegevens om ons bedrijf te runnen en onze gerechtvaardigde belangen aan te wenden.

Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het up-to-date houden van onze administratie, het vervullen van onze wettelijke naleving en contractuele verplichtingen, het bepalen van welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren, het verbeteren van onze site, apps en diensten, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en u hierover informeren en het uitvoeren van marktonderzoek.

Meer informatie over onze gerechtvaardigde belangen:

Om ons bedrijf te runnen en promoten, gebruiken we uw informatie:

 • Om onze producten en diensten te leveren en verbeteren, om te reageren als u contact met ons opneemt.

 • Om te reageren op zorgen of klachten die u met ons deelt.

 • Bij het monitoren van Costa-websites en social-media-platforms zoals Facebook en Twitter. Als u opmerkingen online of via andere media plaatst, registreren we deze informatie en gebruiken we deze om contact met u op te nemen en om onze producten en diensten te verbeteren.

 • Om u als klant beter te begrijpen door analyse van uw transacties en andere informatie die u aan ons verstrekt of die wij te weten komen door uw interacties met ons.

 • Bij het monitoren van Costa-websites. Om informatie die we ontvangen van Costa
  Express-machines te analyseren zodat we de machines kunnen onderhouden.

Om fraude, terrorisme, misleiding, veiligheidsincidenten of criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden, waaronder als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, doen we het volgende:

 • Costa Express-machines controleren en e-mails, informatie van Costa Express-machines en elke andere interactie met u bewaren.

 • Gebruikmaken van andere organisaties om de geldigheid te controleren van de credit- of
  debitcardgegevens die u gebruikt om te betalen (zie voor meer informatie ‘Delen
  van gegevens’ hieronder).

Om de wet na te leven, om wettelijke of contractuele rechten en vorderingen te beoordelen en handhaven en voor toezicht, controle en opleiding op het gebied van naleving:

 • Houden we een administratie bij en kunnen we uw gegevens indien nodig doorgeven aan The Coca-Cola Group en onze verzekeraars (zie voor meer informatie ‘Delen van gegevens’ hieronder).

 • Kunnen we uw identiteit verifiëren.

 • Houden we een administratie bij om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid, waaronder het bijhouden van het aantal personen op ons terrein en het registreren van ongevallen.

Als u ons toestemming geeft, zullen wij:

 • Gebruikmaken van cookies of vergelijkbare technologieën op de website, waaronder analytische cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van dergelijke technologieën klikt u hier om ons Cookiebeleid te lezen.

 • Als u gebruikmaakt van de winkelzoeker, activeer dan de locatieservices. Hiermee kunt u de dichtstbijzijnde Costa Express zoeken.

 • Gegevens gebruiken voor andere doeleinden waar we dat doel uitleggen wanneer we uw toestemming vragen.

Wanneer de wet ons verplicht uw gegevens te verwerken, zullen wij dit doen. Dit kan omvatten:

 • Juridische, nalevings-, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden, waaronder voor overheidsinstellingen en rechtshandhaving.

 • Wanneer u uw rechten uitoefent op grond van de wetgeving inzake gevensbescherming, inclusief wanneer u vraagt om u af te melden voor onze marketingcommunicatie.

5. Delen van gegevens

Costa maakt deel uit van de bedrijven van de Coca-Cola Group. De bedrijven van de Coca-Cola Group kunnen uw persoonsgegevens verwerken om ons te helpen met
klanteninformatiediensten en distributiediensten. SA Coca-Cola Services NV exploiteert bijvoorbeeld de Costa-klantenservicelijn voor ‘Ready To Drink’ en zal vragen en problemen met betrekking tot dat product als producent behandelen. De details van dergelijke vragen en problemen worden gedeeld met Costa als er een specifieke klacht met betrekking tot Costa is die Coca-Cola niet kan oplossen. We delen uw contactgegevens ook met onze distributiepartner Coca-Cola European Partners, wanneer we hun hulp nodig hebben.

Voor sommige activiteiten maakt Costa gebruik van externe dienstverleners. Naast het gebruikmaken van de bedrijven zoals hierboven beschreven, maken wij voor de volgende diensten gebruik van derden:

 • Gegevensanalyse om onze diensten te kunnen optimaliseren

 • Verzekering

 • IT-ontwikkeling, -ondersteuning, -onderhoud en -hosting, waaronder het leveren van applicaties en websitehosting

 • Verwerking van betalingen zodat u met een credit- of debitcard kunt betalen

Als ons bedrijf fuseert met een ander bedrijf of wordt verkocht, worden uw gegevens gedeeld met onze adviseurs en de adviseurs van eventuele toekomstige kopers. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren. (U wordt op de hoogte gebracht als dit gebeurt).

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of rechtshandhavingsfunctionarissen om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen, indien dit wettelijk verplicht is of indien dit vereist is voor een wettelijke of contractuele vordering.

6. Internationale doogifte

Soms verzenden we uw gegevens of slaan deze op buiten de Europese Economische Ruimte (de EU en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) (‘EER’). Bijvoorbeeld om uw instructies op te volgen, een wettelijke verplichting na te komen of om te werken met of diensten te ontvangen van onze dienstverleners die we gebruiken om uw accounts en onze diensten te helpen beheren.

Als we gegevens buiten de EER doorgeven, zorgen we ervoor dat deze op een van de volgende manieren worden beschermd:

 • Doorgifte aan een niet-EER-land met privacywetgeving die dezelfde bescherming biedt als de EER. Sommige landen zijn door de EU adequaat bevonden.

 • Sluiten van een overeenkomst met de ontvanger die inhoudt dat deze de gegevens volgens dezelfde normen als de EER moet beschermen of andere mechanismen en maatregelen moet gebruiken om een adequate bescherming te bieden. We kunnen ook de modelcontractbepalingen gebruiken die door de EU zijn gepubliceerd.

 • Bindende bedrijfsregels. Dit zijn interne regels die door de bedrijven van de groep zijn vastgesteld om internationale doorgifte van persoonsgegevens mogelijk te maken aan entiteiten binnen dezelfde groep in landen die onvoldoende bescherming bieden.

Voor onze dienstverlener in de VS, die ons helpt met onze klantenfeedbackonderzoeken, baseren we ons op modelcontractbepalingen. Voor onze dienstverlener in India, die beperkte toegang heeft tot bepaalde gegevens om ons te voorzien van IT-ondersteuning en onderhoudsdiensten, baseren we ons op contractuele maatregelen. Voor meer informatie over de gebruikte mechanismen kunt u contact opnemen met costadpo@costacoffee.com.

7. Cookies en vergelijkbare technologieën

Onze website, apps en marketingmails maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Alle informatie is te vinden in ons Cookiebeleid. Dit omvat informatie over hoe u uw browserinstellingen kunt aanpassen om cookies te accepteren of weigeren.

8. Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw gegevens zodat we ons contract met u kunnen uitvoeren of diensten kunnen verlenen, terwijl u een actieve gebruiker van onze site bent of wanneer dit wettelijk verplicht is of om wettelijke rechten te beschermen.

Wij streven er altijd naar om uw gegevens voor de minimumperiode te bewaren in overeenstemming met de gegevensbeschermingsbeginselen en onze processen. We bewaren bijvoorbeeld:

 • Dossiers met betalingsinformatie in overeenstemming met de belastingwetgeving en auditvereisten.

 • Feedback van klanten en correspondentie met onze klantenserviceteams tot twee jaar, afhankelijk van de aard van de interactie en de toepasselijke wetgeving, zoals gezondheid en veiligheid. Zo kunnen we reageren op eventuele vragen of klachten.

 • Informatie om een administratie bij te houden volgens de regels die op ons van toepassing zijn.

We bewaren uw gegevens mogelijk langer als we deze om wettelijke, regelgevende of technische redenen niet mogen verwijderen.

9. Uw rechten

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunt u onder bepaalde omstandigheden:

 • vragen om een kopie van uw gegevens;

 • vragen om gegevens te corrigeren;

 • vragen om gegevens te wissen of verwijderen;

 • ons vragen om de verwerking te beperken;

 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons, met name wanneer wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting en in verband met de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, waaronder profilering voor direct-marketingdoeleinden;

 • ons vragen om u een kopie te sturen in een gestructureerd digitaal formaat of ons vragen om deze naar een andere partij te sturen.

Sommige rechten kunnen echter beperkt zijn. Wij kunnen volgens de wet of regelgeving verplicht zijn om gegevens te bewaren. Daarnaast dienen we de privacy van anderen te respecteren, wat betekent dat we mogelijk gegevens moeten redigeren of verwijderen als deze persoonsgegevens van iemand anders bevatten, zelfs als deze gekoppeld zijn aan uw gegevens. Soms kan er een dwingend gerechtvaardigd belang zijn om gegevens te blijven verwerken.

Als u een kopie van uw gegevens wilt, bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens of ons wilt vragen uw gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, zie dan ‘Contactgegevens’ hieronder. Om een verzoek van u te kunnen verwerken, moeten we mogelijk uw identiteit bevestigen om er zeker van te zijn dat we de juiste gegevens gebruiken.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. Dit kan zijn waar u woont, werkt of waar het voorval plaatsvond. Voor EU-landen is de desbetreffende autoriteit te vinden op: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/membersen

10. Contactgegevens

Als u vragen heeft of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail
sturen naar: Hello@cokecce.com

Voor vragen met betrekking tot gegevensbescherming kunt u via costadpo@costacoffee.com een e-mail sturen aan de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Costa of hem/haar een brief sturen: Data Protection Officer, Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR.

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Wij zullen deze wijzigingen aan u communiceren, bijvoorbeeld door onze website bij te werken of, indien wettelijk verplicht, door u actief te informeren over de wijzigingen.

11. Welke Costa-entiteit is verantwoordelijk?

De verantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens:

Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR.

Houd er rekening mee dat wanneer u op een link klikt om van onze website naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van toepassing is. Het bekijken en gebruiken van een andere website is onderworpen aan de verklaringen en het beleid van die website of van derden die wij u aanraden te lezen. Dit beleid is uitsluitend van toepassing op gegevens die worden verzameld en verwerkt door Costa Coffee.